Proč se musí testovat voda v bazénu na pH


Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality vody v bazénu. I když sama o sobě přímo nepoukazuje na jeho biologické či mechanické znečištění, plní zásadní úlohu při nasazování přípravků bazénové chemie. Ke zjišťování přesné hodnoty pH slouží testery pH a na základě pravidelného měření pak snadno zajistíte zvýšení nebo snížení pH do optimálního rozmezí příslušnými prostředky pH plus nebo pH mínus.

Ideální pH vody – ideální hodnotou pH je rozmezí mezi 6,5 a 7,6. Na stupnici kyselosti či zásaditosti vody je to hodnota přibližně neutrální. Voda v bazénu se musí udržovat na její neutralitě z několika důvodů:

voda v bazénu

Příliš zásaditá voda – vysoké pH neboli zásaditější voda znamená pro majitele bazénu, že se v nádrži může snadno vytvořit mléčný zákal a vodní kámen na stěnách, na dně, na schůdcích, ve filtraci, v hadicích, a na všech dalších částech bazénu a jeho příslušenství, na němž se podílí zejména rozpuštěné vápenité ionty.

venkovní bazén

Příliš kyselá voda – z kyselé vody je silně cítit chlór, kombinace kyselé vody a rozpuštěného chlóru se také podílí na zvýšené dráždivosti pokožky a sliznic a celkově bude koupání v bazénu poměrně diskomfortní. Nebude se vám spontánně chtít do vody vůbec vstoupit, a váš bazén pak nebude sloužit tomu účelu, jakému by měl. V kyselé vodě také více korodují kovové materiály a dochází k blednutí barev u plastů, kyselá voda je zkrátka agresivní médium.

Jak vidíte, kontrolovat pH v bazénu se vyplácí každému, kdo jej chce provozovat na přijatelné úrovni, a nabídnout sobě i svým přátelům především perfektní zázemí, klid a pohodu při koupání, které je na zahradách spíše relaxací a odpočinkem, než aby sloužilo pro sportovní plavecké výkony. Ovšem i v plaveckých bazénech se musí dbát o kvalitu vody a tam se také pravidelně testují všechny parametry, mezi nimiž má právě pH nezastupitelnou roli.