Vyrábíme si elektřinu sami


Co by vám řekl váš kamarád, se kterým jste se potkali po letech na abiturientském večírku, a zapovídali jste se tu na téma solárních panelů na dům? Pokud vy nebo váš známý máte osobní zkušenosti s tímto tématem, můžete se jimi navzájem podělit a obohatit. Kupříkladu na téma ostrovního systému.

fotovoltaické panely

Ostrovní systém – ostrovními systémy nazýváme fotovoltaiku, která je zcela nezávislá na distribuční soustavě. Můžete ji mít nainstalovanou například v rekreačním objektu někde u řeky, kde potkáváte pouze vodáky, ale jinak jste tu odstřiženi od civilizace. Ostrovním systémem lze napájet běžné spotřebiče, jako je chladnička, televizor, topinkovač, notebook, osvětlení atp. K ostrovnímu systému lze také zařadit pomocné elektrocentrály s dieselovým či benzínovým agregátem, které mohou vypomáhat s výrobou elektřiny pro silnější odběry anebo v zimních měsících.

Energetické burzy – svého dodavatele elektřiny si můžete dobrovolně zvolit, ale co nelze přímo ovlivnit, jsou turbulentní výkyvy cen energií na energetických burzách. Sami jste viděli, kam až se vyšplhala cena elektřiny v roce 2023. Některým lidem to výrazně zkomplikovalo život, ovšem nikoli tomu, kdo má svůj vlastní ostrovní fotovoltaický systém.

fotovoltaika na střeše

Regulovaná a neregulovaná část ceny elektřiny – cena elektřiny na trhu patří do neregulované části poplatku, nesmíme ovšem zapomínat, že existuje i regulovaná část, která zahrnuje pravidelné měsíční platby za distribuční soustavu, za rezervovaný jistič (příkon), příspěvky na obnovitelné zdroje energie a platby za systémové služby. Regulované platby však nejsou konstantní, také se zvyšují, a koncový odběratel je musí zaplatit, i když se zvýšením ceny nesouhlasí. Nelze se jim zkrátka vyhnout. Jestliže však máte doma, například na své chatě „mimo civilizaci“, ostrovní fotovoltaiku, žádné poplatky se vás netýkají.